ONDERGRONDSETANK AFVOEREN

Ondergrondse dieseltank afvoeren

Waar moet u rekening mee houden als u een oude ondergrondse tank in uw grond vindt?

Op de website van de Rijksoverheid staat hierover het volgende: www.rijksoverheid.nl

Ook is er vanuit de overheid het volgende document over opgesteld:
Hoe herken ik een ondergrondse brandstoftank?

Wilt u alles weten over de huidige wet- en regelgeving kijk dan op: Wetgeving Ondergrondsetank Verwijderen

Processtappen ondergrondse tank verwijderen

Voordat een ondergrondse tank uit de grond mag, moet er eerst een NEN 5740 grondonderzoek gedaan worden. (Het bevoegd gezag kan hiervoor eventueel een vrijstelling verlenen en/of nadere eisen stellen. Het is van belang vooraf hierover in overleg te treden met de Gemeente/Omgevingsdienst.)

In Nederland is het verplicht is om de analyse van het NEN 5740 grondonderzoek te laten opstellen door een onafhankelijk veldwerkbureau, dit om te zorgen dat er geen enkel (financieel) belang bij het weergeven van de resultaten is.

Nadat het NEN 5740 grondonderzoek is gedaan en er geen bodemverontreiniging is aangetroffen, kan de tank verwijderd worden.

Voor een tanksaneringen volgens BRL-K902 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van ca. 10 dagen.  Het volgens BRL-K902 gecertificeerde tanksaneringsbedrijf begeleidt hierin, zodat het tanksaneringscertificaat volgens BRL-K902 uiteindelijk kan worden uitgegeven.

Indien er tijdens het NEN 5740 wel een verontreiniging wordt aangetroffen, moet er een vervolg onderzoek worden gedaan, om te bekijken tot hoever de verontreiniging strekkend is. Om vervolgens een plan van aanpak te maken voor het verwijderen van de grond en ondergrondse tank.

Wilt u van ons vrijblijvend een prijs ontvangen voor het NEN 5740 grondondezoek en het afvoeren (saneren, verwijderen) van uw ondergrondse tank, vul het onderstaande aanvraagformulier in en ontvang van ons de voordeligste prijs voor uw situatie.

Waarom vermelden wij hiervoor niet direct de prijs op de website?
Bij een ondergrondse tank moet er per situatie bekeken en berekend worden wat er moet gebeuren. Veel werk is redelijk standaard, maar om mis communicatie te voorkomen hebben wij ervoor gekozen niet te werken met een standaard prijs.

ondergrondse tank schema

SIKB Verwijdering

Bodemverontreiniging veroorzaakt na 1987 dient volgens het zorgplichtartikel van de Wet bodembescherming zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk ongedaan te worden gemaakt. De mate van verontreiniging is in deze gevallen niet zo zeer van belang. Het tijdstip van veroorzaken is bepalend voor de verplichting tot saneren.
Bodemverontreiniging die geheel of grotendeels is veroorzaakt voor 1987 wordt in het kader van de Wet bodembescherming beschouwd als “historisch”. Voor een historisch geval wordt de saneringsnoodzaak beoordeeld aan de hand van het volumecriterium. Wanneer in een bodemvolume van meer dan 25 m3 of 100 m3 grondwater de interventiewaarde wordt overschreden voor één of meer stoffen is volgens de Wet bodembescherming sprake van een geval van ernstige verontreiniging. Indien er sprake is van aanvaardbare risico’s dient de verontreiniging met spoed te worden gesaneerd. Ernstige verontreinigingen die niet met spoed hoeven te worden gesaneerd, dienen op enig moment te worden gesaneerd, meestal in het kader van herinrichting.