ONDERGRONDSETANK AFVOEREN

Ondergrondse dieseltank afvoeren

Waar moet u rekening mee houden als u een oude tank in uw grond vindt?

Op de website van de Rijksoverheid staat hierover het volgende: www.rijksoverheid.nl

Ook is er vanuit de overheid het volgende document over opgesteld:
Hoe herken ik een ondergrondse brandstoftank?

Processtappen

Voor tanksaneringen volgens BRL-K902 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van tenminste 10 dagen. Voordat een tanksanering van een ondergrondse tank uitgevoerd mag worden moet een bodemonderzoek zijn uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan hiervoor vrijstelling verlenen of nadere eisen stellen. Het is van belang vooraf hierover in overleg te treden. Het volgens BRL-K902 gecertificeerde tanksaneringsbedrijf begeleidt hierin, zodat het tanksaneringscertificaat volgens BRL-K902 uiteindelijk kan worden uitgegeven.

Wilt u van ons vrijblijvend een prijs ontvangen voor het afvoeren (saneren, verwijderen) van uw ondergrondse tank, vul het onderstaande aanvraagformulier in en ontvang van ons de voordeligste offerte voor uw situatie.

Waarom vermelden wij hiervoor niet direct de prijs op de website?
Bij een ondergrondse tank moet er per situatie bekeken en berekend worden wat er moet gebeuren. Veel werk is redelijk standaard, maar om mis communicatie te voorkomen hebben wij ervoor gekozen niet te werken met een standaard prijs.

schema_ondergrondse_tank-page0