NEN 5740 BODEMONDERZOEK

NEN 5740 Bodemonderzoek

In sommige gevallen moet er een NEN 5740 bodemonderzoek gedaan worden.

Bijvoorbeeld bij:

 • Het verwijderen van een ondergrondse tank:
  Voordat een ondergrondse tank uit de grond mag, moet er eerst een NEN 5740 bodemonderzoek gedaan worden.
  Via onderstaande links treft u de wet- en regelgeving:
  1: Hoe herken ik een ondergrondse brandstoftank?
  2: Rijksoverheid
 • Heeft u een ondergrondse tank, dan kunt u het beste een offerte aanvragen via: Ondergrondse tank verwijderen
 • Gaat u bouwen op een perceel of staat er een eigendomsoverdracht gepland?
  Dan is het noodzakelijk te weten wat de kwaliteit van de grond en het grondwater is, waarna een ‘schoongrondverklaring’ kan worden afgegeven.
 • Heeft u van de Gemeente/Omgevingsdienst de opdracht gehad voor een bedrijfs-Nul-meting:
  In sommige gevallen wil de Gemeente een bedrijfs-Nul-meting om te zien wat de status is van de grond en het grondwater bij de start van een nieuwe bedrijfsactiviteit.

De stappen van een NEN 5740 bodemonderzoek:

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het NEN 5740 bodemonderzoek:

 1. Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden van het NEN 5740 bodemonderzoek zal, ter bevestiging van deze onderzoekshypotheses, een vooronderzoek conform de NEN 5725 worden uitgevoerd.
 2. Vervolgens worden er peilbuizen geplaatst om grondmonsters te nemen.
 3. Eén week na plaatsing van de peilbuizen wordt het grondwater bemonsterd en worden de geleidbaarheid en zuurgraad gemeten.
 4. Van de monsters worden de meest verdachte situaties geanalyseerd (conform de AS3000) op een door de RvA geaccrediteerd laboratorium op de stoffen die onderzocht moeten worden.

In sommige gevallen wordt er een bodemverontreiniging aangetroffen, als dit bij u het geval is, zal er een NTA-vervolgonderzoek moeten plaatsvinden om te achterhalen hoe ver de verontreiniging aanwezig is.

Brandstofnet draagt er zorg voor dat conform de laatste regelgeving en certificering wordt gewerkt.

Wilt u een NEN 5740 grondonderzoek laten uitvoeren, vraag dan geheel vrijblijvend nu een offerte aan.

NEN 5740 Bodemonderzoek