Privacy en cookiebeleid

Wanneer u deze website bezoekt, kan Brandstofnet persoonsgegevens over u en uw bedrijf verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Brandstofnet doet er alles aan om de privacy van alle bezoekers aan haar websites en partners alsmede van gelieerde websites te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft onder meer welke gegevens worden verzameld, de doeleinden van de gegevensverwerking door Brandstofnet met betrekking tot deze website, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Wanneer u dieseltankafvoeren.nl bezoekt gaat u akkoord met het verzamelen, gebruik of doorgeven van uw informatie zoals in deze privacyverklaring is beschreven.

Wat doen we met uw informatie
Wanneer u zich via de website dieseltankafvoeren.nl inschrijft wordt u gevraagd om informatie over uzelf/bedrijf te verstrekken. Wij zullen u vragen om uw naam, adres en andere contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om u een juiste aanbieding te kunnen maken. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website (zie de cookie bepaling). Wij bewaren alle informatie die u naar ons toestuurt, denk hierbij aan e-mails en brieven.
Brandstofnet verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van onze website om tot een beter klanten portfolio te komen, en ten behoeve van een verbetering van onze bedrijfsvoering. De informatie die door u verstrekt wordt, zal gebruikt worden om wanneer  nodig eventueel contact met u op te nemen. Brandstofnet verwerkt de persoonsgegevens, die zij via deze website of anderszins verzamelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
Door het gebruik van de website dieseltankafvoeren.nl krijgen wij inzicht in uw gebruik van onze website. Wij verzamelt en analyseert alle gegevens die binnen komen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te optimaliseren. Wij verzamelen deze gegevens via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser.
Daarnaast worden er externe partijen gebruikte (denk bijvoorbeeld aan Google) om nog meer inzicht te krijgen in de bezoekers op dieseltankafvoeren.nl. Brandstofnet laat alleen advertenties toe op de website waarin zij eventueel een toegevoegde waarden zien. In sommige gevallen geven wij het websitegebruik van bezoekers van de website dieseltankafvoeren.nl door aan de servers van onze partner(s), wij streven er na dit zo min mogelijk te doen. De informatie die wij doorgeven is niet persoonlijk identificeerbaar.
Bij het eerste bezoek aan de site vraagt Brandstofnet om uw toestemming voor het plaatsen van cookies. Deze toestemming is niet verplicht maar het gevolg van het niet geven van toestemming kan zijn dat bepaalde onderdelen van deze website minder of niet meer toegankelijk zijn. Tevens kan u het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Behoud en veiligheid van gegevens
De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op een beveiligde server. Brandstofnet maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Brandstofnet heeft maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen. Wij bewaren uw informatie voor een redelijke periode of een maximale periode zoals de wet het ons voorschrijft.

Toegang tot en het verwijderen van uw gegevens
U kunt op ieder moment een verzoek indienen om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wij streven er naar om u bewaarden gegevens zo snel mogelijk vrij te geven nadat Brandstofnet het verzoek daartoe van u heeft ontvangen. Indien daartoe aanleiding bestaat is Brandstofnet gerechtigd voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek een legitimatiebewijs van u te vragen.

Beschikbaar stellen van uw gegevens aan derden
Brandstofnet zal uw persoonsgegevens alleen delen met partner(s) tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Partners in deze zouden leveranciers kunnen betekenen. Tevens als de wet ons daartoe verplicht zullen wij u persoonsgegevens ook vrijgeven.

Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Brandstofnet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Als u opmerkingen, vragen en verzoeken over het gebruik van uw persoonsgegevens heeft kunt u ons een email sturen: info@brandstofnet.nl