VERWIJDEREN BOVENGRONDSETANK (AFVOEREN)

Verwijderen Bovengrondse dieseltank (afvoeren en reinigen)

Prijzen:

Reinigen en saneren (verwijderen) volgens BRL K902/04 (incl. KIWA-saneringscertificaat)

  • HBO* en/of Diesel tank t/m 2000 liter € 230,- excl. Btw
  • HBO* en/of Diesel tank 2001 t/m 5000 liter € 315,- excl. Btw
  • HBO* en/of Diesel tank 5000t/m10.000 liter € 430,- excl. Btw
  • HBO* en/of Diesel tank >10.000 liter neem Contact op

*HBO staat voor Huis Brand Olie

Prijzen zijn incl. transport voor geheel Nederland (excl. Waddeneilanden).

Zodra wij van u de opdracht hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het afvoeren (saneren, verwijderen) van uw tank.

Voorwaarden dieseltank afvoeren

Of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Wetgeving:

Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht dat iedere dieseltank is voorzien van het BRL k903 installatiecertificaat.

Heeft u bij uw tank wel het tankcertificaat maar niet het installatiecertificaat dat heeft u 2 opties:

1: Uw tank laten keuren via de BRL k903 ( BRL SIKB 7800)
2: Uw tank laten verwijderen (afvoeren) via de BRL k902 (BRL k904 voor andere producten)

Heeft u bezoek gehad van de gemeente/Omgevingsdienst en is uw tank afgekeurd dan zit er niets anders op om de tank gecertificeerd af te voeren.

Een afgekeurde bovengrondse dieseltank dient afgevoerd (saneren, verwijderd) of gereinigd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Na het afvoeren (saneren, verwijderen) / reinigen zal u hiervan een certificaat ontvangen.

Op de website van InfoMil kunt u hier meer informatie over vinden: www.infomil.nl

1: Wilt u uw tank BRL k905 laten reinigen neem dan contact met ons op.
2: Wilt u uw tank BRL k902/04 afvoeren (saneren, verwijderen), vul dan het bestelformulier in.

Zodra wij van u het bestelformulier hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het afvoeren (saneren, verwijderen) van uw tank.

Wij proberen de verwijdering (sanering) altijd binnen de gestelde tijd uit te voeren. Indien nodig nemen wij vooraf contact op met de gemeente/Omgevingsdienst.

Voorwaarden dieseltank afvoeren

Of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

afvoeren dieseltank
verwijderen dieseltank
saneren dieseltank