VERWIJDEREN BOVENGRONDSE TANK (AFVOEREN)

Verwijderen Bovengrondse dieseltank (afvoeren en reinigen)

Prijzen:

Reinigen, saneren/verwijderen volgens BRL K902/04 (incl. KIWA-saneringscertificaat)

  • HBO* en/of Dieseltank t/m 2000 liter € 230,- excl. Btw
  • HBO* en/of Dieseltank 2001 t/m 5000 liter € 315,- excl. Btw
  • HBO* en/of Dieseltank 5000t/m10.000 liter € 430,- excl. Btw
  • HBO* en/of Dieseltank >10.000 liter neem Contact op

*HBO staat voor Huis Brand Olie

Prijzen zijn incl. transport voor geheel Nederland (excl. Waddeneilanden).

Zodra wij van u de opdracht hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het reinigen, saneren/ verwijderen van uw tank.

Voorwaarden dieseltank afvoeren

Of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Wetgeving:

Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht dat iedere dieseltank is voorzien van het BRL k903 installatiecertificaat.

Heeft u bij uw tank wel het tankcertificaat maar niet het installatiecertificaat dan heeft u 2 opties:

  1. Uw tank laten keuren via de BRL k903 ( BRL SIKB 7800)
  2. Uw tank laten verwijderen (afvoeren) via de BRL k902 (BRL k904 voor andere producten)

Heeft u bezoek gehad van de Gemeente/Omgevingsdienst en is uw tank afgekeurd dan zit er niets anders op dan de tank gecertificeerd af te voeren.

Een afgekeurde bovengrondse dieseltank dient gereinigd, gesaneerd/verwijderd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Na het reinigen, saneren/verwijderen zult u hiervan een certificaat ontvangen.

Op de website van InfoMil kunt u hier meer informatie over vinden: www.infomil.nl

  1. Wilt u uw tank BRL k905 laten reinigen neem dan contact met ons op.
  2. Wilt u uw tank BRL k902/04 reinigen, saneren/verwijderen, vul dan het opdrachtformulier in.

Zodra wij van u het opdrachtformulier hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het reinigen, saneren/verwijderen van uw tank.

Wij proberen de verwijdering (sanering) altijd binnen de gestelde tijd uit te voeren. Indien nodig nemen wij vooraf contact op met de Gemeente/Omgevingsdienst.

Voorwaarden dieseltank afvoeren

Of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

afvoeren dieseltank
verwijderen dieseltank
saneren dieseltank